Centrální monitor, 12 lůžek, 2 LCD displeje

Central Monitor, 12 beds, 2 LCD Displays
Dodací číslo:
Výrobce:
Typ Produktu:
Měrná jednotka:
PHA-JPCMS-12
Pharmakon spol. s r.o.
Hlavní jednotka
ks

- Základni konfigurace: PC průmyslového standardu. OS - Windows 2000+SP4 nebo Windows XP+SP3. Komunikace prostřednictvím protokolu TCP/IP. - Přenášené parametry: Křivky: EKG (I,II,aVR,aVL,aVF,V1-V6), Respirace, CO2, IBP, SpO2. Parametry: HR, RR, NIBP, IBP, SpO2, PR, Teplota, EtCO2, Plyny (O2, N2o, AA). - Rychlost posuvu: 25mm/s, 50 mm/s, uživatelská. - Zobrazovaná lůžka: Až 66 křivek z 32 lůžkových monitorů (duální displej). - Možnost výběru požadovaného lůžka a automatický přehled monitorovaných parametrů na obrazovce displeje. - Možnost zobrazení všech křivek jednoho pacienta. - OxyCRG zobrazení. - Zobrazení křivek 7 nebo 12 svodého EKG. - Zmrazení křivek. - Obousměrná komunikace. - Vzdálené řízení monitoru, měření NIBP. - Alarmy: Možnost nastavení alarmových hranic u všech monitorovaných parametrů. Vizuální a audiální alarm spouštěný při překročení nastavených hranic (HR/RESP/SpO2/Pulz/Tlak/Teplota/CO2). Ukládání dat křivek a fyziologických parametrů před a po ukončení alarmu. Alarmy arytmií. Podpora vstupu a výstupu alarmových dat. - Ukládání a prohlížení trendových dat: 96 hodin holografické křivky EKG a její přehrávání. 240 hodin ukládání trendových dat a jejich přehrávání. 1000 záznamů alarmových zpráv a jejich prohlížení. - Možnosti výpočtů: Lékové kalkulace a titrační tabulka. 17 typů analýz arytmií.